मूल्यमापन

 • CCE – Continuous Comprehensive Evaluation – सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन
  समाविष्ट घटक
  • ई-लर्निंग अध्ययनातून व इ-परीक्षांतून मिळालेले गुण
  • दैनंदिन ऑनलाइन सत्रांना उपस्थिती
  • तज्ञ-मार्गदर्शन सत्रांना उपस्थिती व तज्ञांनी प्रत्यक्ष कामाचे मूल्यमापन करून दिलेले गुण
 • TEE – Term End Examination – सत्रांत परीक्षा

  CCE TEE
  a. Theory courses 30% 70%
  b. Work-based courses Internship Report 100%
 • सत्रांत परीक्षा विद्यापीठाच्या नियमानुसार परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येते.
 • श्रेणी / उत्तीर्ण यासंबंधी निकष