प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश प्रक्रिया थोड्याच दिवसात सुरु होईल
  • विद्यार्थ्यांनी ybba.mkcl.org या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरावा.
  • विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाचा तपशीलवार अर्ज भरून अभ्यासक्रमाचे शुल्क एकरकमी भरावे व प्रवेश निश्चित करावा.