MKCL

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (एमकेसीएल)

आयसीसी ट्रेड टॉवर, 'ए' विंग, ५ वा मजला,
सेनापती बापट रोड,शिवाजीनगर, पुणे ४११ ०१६,
महाराष्ट्र, भारत
फोन: +९१ २० ४०११ ४५०० / ४५०१
+९१-८४११९६०००५

YCMOU

ज्ञानगंगोत्री, गोवर्धन

गंगापूर धरणाजवळ
नाशिक - ४२२२२२
फोन +९१ २५३ २२३१७१४, +९१ २५३ २२३१७१५
ई - मेल info@ycmou.ac.in